o násco je novéhoškolní rokprojektyděkujemeostatnínapište námzápis

Základní škola Na Habru, Hořice

Hrad Kumburk byl dobyt!!!

Byl čtvrtek 19. 5. tři hodiny ráno. Ulice byly tiché, všude klid, neboť většina lidí touto dobou ještě spí. To ale neplatilo pro žáky 5.B, kteří už seděli v autobuse připraveni vyrazit na školní výlet. Jeho cílem byla zřícenina hradu Kumburk. Překonat únavu a vstát bylo jistě obtížné, to nejhorší ale přišlo, když autobus zastavil na rozcestí, my z něj vyskákali a náhle se ocitli v naprosté tmě. Nebylo vidět na krok a k hradu bylo třeba ujít kilometr lesem.

Oči si po chvíli přivykly a cesta mohla začít. Drželi jsme se pohromadě a ujišťovali se, že pod Kumburkem bude cesta vyskládaná svíčkami, které nám tam snad připraví paní učitelka Konířová. Jenomže když jsme přišli pod hrad, čekalo nás nemilé překvapení. Svíčky tam sice byly, ale zdálo se, že v lese někdo je, a ozývaly se z něj dost strašidelné zvuky. S tím nikdo z nás nepočítal!

Celý článek...

 

Haberská kniha rekordů - výsledky

Výsledky jarního kola Haberské knihy rekordů jsou zde. Gratulujeme všem zúčastněným žákům k jejich výkonům a blahopřejeme třídám, které vysoutěžily putovní pohár. 

 

Charitativní koncert pěveckého sboru Gioia

V pondělí 2. května se v hořickém kostele Narození Panny Marie uskutečnil charitativní koncert pěveckého sboru Gioia.

Všichni jsme se na něj připravovali již od října a i přesto, že jsme přípravě věnovali spoustu času a energie, do poslední chvíle jsme si nebyli jistí, jak vše dopadne. Velký strach jsme měli hlavně z toho, že něco pokazíme a že nikdo nepřijde. Veškeré naše obavy se ale ukázaly jako neopodstatněné. Koncert se povedl. Sice se nám nejprve rozklepaly nohy, když jsme viděli, že kostel je takřka zaplněn, ale při zpívání z nás všechna tréma spadla. Koncert zahájil svým slovem pan farář. V závěru byl dán prostor i ředitelce azylového domu, v jehož prospěch se celá akce konala.

Celý článek...

 

Exkurze do Archeoparku pravěku ve Všestarech

Minulý týden se žáci šesté třídy zúčastnili exkurze do Archeoparku ve Všestarech. Po příjezdu se třída rozdělila na dvě poloviny, aby si každý mohl lépe vše prohlédnout a vyzkoušet. V první teoretické části exkurze jsme si prohloubili naše znalosti o pravěku, o tom jaké se nám dochovaly památky na tuto dobu, kde jsou významná naleziště, jak vypadala pravěká krajina… V druhé části jsme si rádi vyzkoušeli lov mamuta oštěpem, vydělávání kůže, broušení kamene, obdělávání půdy pravěkou dřevěnou motykou a ochutnali chlebové placky.

Celý článek...

 

Výtěžek charitativního koncertu

Na dobrovolném vstupném z charitativního koncertu pěveckého sboru Gioia konaného v pondělí 2. května v kostele Narození Panny Marie bylo vybráno 6 072,- Kč. Částka bude věnována Domovu pro matky s dětmi v Hradci Králové. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

 

Plán práce na květen

Plán práce na měsíc květen je ke stažení zde.

 

Čarodějné vyučování v prvních třídách

V pátek proběhlo v prvních třídách netradiční vyučování – čarodějné. Ráno jsme si společně umíchali kouzelný lektvar z nejrůznějších ingrediencí, jako jsou pavoučí nožičky, myší ocásky, chlupy z netopýra a spousta dalších. Po spočítání několika příkladů jsme si vybarvili obrázek čarodějnice, vyluštily kouzelné hady, vyrobili lahvičku na lektvar a také šerednou vlasatou čarodějnici. Projekt se podařil, už se těšíme na další …. třeba indiánský na škole v přírodě.

Celý článek...

 

Pozvánka na charitativní koncert žáků a učitelů ZŠ Na Habru

Srdečně Vás zveme na charitativní koncert žáků pěveckého sboru Gioia Základní školy Na Habru, který se bude konat v pondělí 2. 5. 2016 od 18.00 hod. v hořickém kostele Narození Panny Marie. Těšit se můžete na několik známých i méně známých písniček, sólová vystoupení a doprovod na hudební nástroje. Celým koncertem vás budou provázet žáci ZŠ Na Habru. Přijďte si poslechnout naše malé i velké zpěváčky a podpořit dobrou věc. Vstupné na koncert bude dobrovolné a celý výtěžek z koncertu bude věnován matkám s dětmi z azylového domu v Hradci Králové.

 

Projektový Den Země na 1. stupni

Ve čtvrtek 21. dubna pracovaly děti skupinově ve svých kmenových třídách na nejrůznějších úkolech. Prvňáčci se dozvěděli spousty informací o třídění odpadu a vyrobili si „žrouty“ odpadu na alobal, plast, papír, plastová víčka a bioodpad. Druháčci nejdříve vyhledali nejohroženější druhy zvířat na naší planetě a následně vytvořili mapy jejich výskytu. Mapy doplnili legendou s informacemi. Třeťáci tvořili piktogramy na téma ochrana přírody a zároveň připravili hřbitov odpadků na zahradě školy. Na konci školního roku všechny třídy školy tento hřbitov shlédnou, aby měli představu o rozkladu jednotlivých materiálů v přírodě. Čtvrťáci navázali na učivo přírodovědy a vytvořili výukový plakát koloběhu vody v přírodě. Potom navštívili ČOV v Hořicích, která s touto problematikou souvisí. V pátých třídách se tvořil komiks na téma ochrana Země.

Celý článek...

 

Projekt Den Země na 2. stupni

Ve dnech 21. a 22. dubna 2016 proběhl na ZŠ Na Habru projekt připomínající si mezinárodní Den Země. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a slaví se téměř po celé světě každoročně 22. dubna.

Celý článek...