o násco je novéhoškolní rokprojektyděkujemeostatnínapište námzápis

Základní škola Na Habru, Hořice

Konec celoroční pouti

Od začátku školního roku uplynula spousta času, mnoho vody už za tu dobu proteklo Bystřicí, mnoho změn se událo v přírodě i v našich životech. A právě těmto změnám se v průběhu celého roku věnovali žáci 5. B v projektu Čtvero ročních dob.

Možná trochu symbolicky v den letního slunovratu 21. června se páťáci, letos již počtvrté a naposled, vydali na své putování po okolí Hořic. „Jé, tady pokáceli strom,“ bylo slyšet Janíka hned na začátku cesty. „A támhle je ta lesní školka,“ ozval se Pepa o kousek dál. „Když budete potichu, uslyšíme zpívat ptáky jako v nějakém dokumentu o přírodě,“ přidal se se svým postřehem Viktor. „Ty borůvky tu předtím taky nebyly, to je dobrota,“ pochvalovaly si holky, ale i pusy kluků rázem zfialověly. „A ty děti za ten rok taky vyrostly a některé i zmoudřely,“ shodovaly se paní učitelky. :-)

Celý článek...

 

Výsledky sběrového dne

Výsledky sběru z 20. června 2016 jsou k dispozici zde.

 

ZŠ Na Habru, škola, která bourá bariéry

Byl pátek 10. června odpoledne a angličtina na hořické Základní škole Na Habru pomalu utichla. Po týdnu zde totiž skončil projekt Edison, kterého se škola již podruhé zúčastnila. Jak uvádí na svých webových stránkách mezinárodní studentská organizace AIESEC, která celý projekt zaštiťuje, „Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.“ Haberští žáci opět dokázali, že toto tvrzení platí. V letošním ročníku do naší školy přicestovali studenti z Indie, Íránu, Číny, Hong Kongu a Taiwanu. Pomocí multimediálních prezentací nás dnes už naši přátelé ze vzdálených krajin seznamovali s krásami a zajímavostmi své kultury, jazyka, ale i s každodenním obyčejným životem.

Celý článek...

 

Haberští deváťáci vytvořili dva nové questy!

Že nevíte, co je to ten quest? Hráli jste někdy šipkovanou nebo hledali poklad? Určitě ano. A v questingu si něco podobného vyzkoušíte. Vydáte se na cestu, budete hledat indicie a luštit tajenku. Nepotřebujete více než list papíru, na kterém je (většinou formou veršů) popsaná trasa podle orientačních bodů. Splníte úkoly, vyluštíte tajenku a poklad bude váš! Je to jednoduché. Tato hra není omezena věkem, stačí umět číst a sledovat okolí.

Celý článek...

 

Obhajoby absolventských prací

Žáci devátých ročníků jsou již sice řadu týdnů přijati na střední školy, ale na Základní škole Na Habru příliš klidu ještě neměli. Tento týden je totiž kromě závěrečného týdenního projektu (o tom se dozvíte v samostatném článku) čekaly obhajoby absolventských prací. Tyto práce navazovaly ve většině případů na ročníkové práce, které žáci zpracovávali již v osmém ročníku. Letos na nich měli ještě zapracovat, rozšířit a zejména zpracovat jejich praktickou část. Na tu byly zaměřeny i obhajoby prací, kde měli žáci před pedagogickou komisí v pěti minutách předvést, co si připravili, a předvést svůj „projekt“. Kvalita zpracování byla různá, ale celkem jsme nakonec byli spokojeni. Oficiální výsledky ještě nemohou být zveřejněny, neboť některé děti ještě budou obhajovat v náhradním termínu.

Celý článek...

 

Jaký byl týden od 13.6.do 17.6. pro žáky 5.A ?

V pondělí 13. června jsme prožili krásné odpoledne na téma „ Děti rodičům“.

Děti si připravily zábavné soutěže na několika stanovištích a pozvaly své rodiče i prarodiče, aby si na školním hřišti připomněli dobu svých dětských her... A tak si mohli mezi sebou změřit své síly, obratnost i šikovnost společně i se svými  dalšími dětmi.

Páťáci se před zahájením stačili ještě podělit o práci v naší školní kuchyňce a pro své blízké připravili skvělé pohoštění v podobě velmi chutných minichlebíčků.

Celý článek...

 

Třeťáci slavili Den dětí neobvyklým způsobem

Prvního června se žáci třetí třídy učili nezvyklým způsobem. Žákům poslal dopis neznámý kamarád, který je požádal o radu, jak se stravovat, aby zredukoval jeho přebytečná kila. Ve svých skupinových pracích žáci uplatnili znalosti z hodin prvouky, kde se učili, jak je nutné žít zdravě, jíst zdravé potraviny a dopřát si pravidelný pohyb. Děti sestavily jídelníček pro kamaráda a doporučily mu, jak se stravovat. Někteří mu doporučili i různé recepty.

Celý článek...

 

Už jsme čtenáři

Dne 9.6.2016 se první ročníky zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře v městské knihovně. Zde každý prvňáček prokázal své schopnosti čtenáře, plnil úkoly, přednesl báseň, za kterou byl oceněn pamětním listem a hezkou knížkou. Rádi jsme zavzpomínali na všechny návštěvy knihovny, které proběhly v tomto školním roce a těšíme se na další.

Celý článek...

 

Integrace naruby

Když se děti rozdovádí, stačí zatroubit na klakson vozíku. Když je potřeba rozdat materiály, smazat tabuli, zvládnou to prvňáčci i druháčci sami. Takhle totiž probíhají hodiny kroužku angličtiny na ZŠ Na Habru v první a ve druhé třídě. Je to taková integrace naruby. Na vozíku není žák, ale paní učitelka. Již třetím rokem vedu kroužky anglického jazyka na této škole. Děkuji za skvělý přístup vedení školy a pedagogům, kteří mě berou jako rovnocenného partnera. Těším se na další spolupráci.


Ing. Barbora Šafaříková

Celý článek...

 

Bitva na Chlumu

Píše se 3. červenec roku 1866 … Právě vrcholí jedna z největších bitev 19. století. Její hlavní bojiště se odehrává severozápaně od Hradce Králové. Odtud také její pojmenování –bitva u Hradce Králové, bitva na Chlumu či u Sadové. A právě sem směřují naše kroky. Letos totiž uplyne přesně 150 let od této události.

My jsme opět využili nabídky naší žákyně Míši Polákové a jejího kamaráda, kteří byli ochotni nás nejen provést místy bojiště, ale ještě ve škole nám ukázat dobové uniformy obou bojujících armád (domácí rakouské i pruské), jejich výzbroje či výstroje, ale také krásné dobové šaty pro dámy. Že to mladým slečnám i chlapci velmi slušelo, se můžete přesvědčit na níže uvedených fotografiích. Po ukázce oblečení a zbraní jsme ještě zhlédli video ukázku z bitvy a vyrazili jsme společně do Muzea války 1866 na Chlumu. Zde jsme nejprve viděli krátký film o tom, jak probíhala jednání na straně Rakouska v předvečer osudové bitvy roku 1866.

Celý článek...