Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Geologická exkurze za drahými kameny a krajinou Nové Paky

Den před podzimními prázdninami se žáci 9. tříd vypravili na odbornou exkurzi do Nové Paky a jejího okolí.

V první polovině exkurze si vyslechli odborný výklad Mgr. Ivo Chocholáče, který jim zprostředkoval zcela jiný pohled na krajinu. Mohli ji díky němu zkusit vnímat i pohledem našich dávných předků. Ti byli dříve s krajinou mnohem silněji propojeni a spjati, což dokládá řada místních názvů. Souběžně s výkladem o krajině jsme se přesunuli na naleziště polodrahokamů, konkrétně karneolů, lidově zvaných masák. Díky bohatosti zdejšího prostředí si mohli všichni žáci odnést svůj vlastní vzorek domů.

V druhé polovině exkurze jsme zavítali přímo do Klenotnice v Nové Pace, kde si žáci prošli celou expozici, doplnili svoje poznatky získané v terénu a prohlédli bezpočet krásně vybroušených achátů, ametystů, jaspisů a dalších drahých kamenů.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na lokalitě výchozu křídových pískovců s nalezištěm bezpočtu zkamenělin z doby křídového moře.

Věříme, že i přes promáčené a lehce zablácené oblečení si žáci odnesli mnoho pěkných zážitků, ale především vědomostí a že budou na tuto i podobné akce s radostí a vděkem časem vzpomínat.

Velký dík patří především panu Mgr. Ivo Chocholáčovi.

Jiří Krupka a Pavel Kubíček

Komentáře nejsou povoleny.
Z archivu