Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Projekty

Projekty

ZŠ Na Habru pořádá řadu projektových dní a je také zapojena do některých celostátních a evropských projektů. Při projektech si žáci osvojují klíčové kompetence, učí se lépe plánovat vlastní činnost, spolupracovat, organizovat práci ve skupině a přebírat za ni zodpovědnost. Naše škola klade také důraz na vrstevnické a meziročníkové projekty, jejichž cílem je ukázat žákům, že každý je v něčem výjimečný a může něčím přispět a také u žáků posiluje respekt k sobě i k ostatním.

Projekt Pomáháme

Projekt na škole probíhá každoročně a účastní se ho všechny třídy 1. i 2. stupně. Každá z nich si vybere jeden subjekt, kterému bude v daném školním roce pomáhat. Formy pomoci mohou být různé – některé třídy se zaměřují na babičky a dědečky v domově důchodců a svými vystoupeními jim pomáhají k udržení dobré nálady, jiné zase podporují psí útulek nebo děti v dětských domovech. Staráme se i o životní prostředí, neboť i naše planeta Země potřebuje pomoc. Největší odměnou je pak dětem pocit, že přispěli dobré věci.

Haberská kniha rekordů

Tato akce má ve škole již dlouholetou tradici. Projekt se uskutečňuje dvakrát ročně, vždy na podzim a na jaře. Jedná se o akci sedmých ročníků pro celou školu, kdy sedmáci uspořádají zábavné (nejen) sportovní klání, při kterém už padl nejeden rekord. 🙂 Výsledky se pečlivě zaznamenávají do velké haberské knihy, kam se nesmazatelně zapsat mohou jen ti nejlepší. Soutěží se v tradičních i netradičních disciplínách a odměnou pro nejlepší třídy v kategorii je putovní pohár, který třídě zůstává tak dlouho, než se objeví její přemožitel.

logo-recyklohrani
logo

Projekt Edison

Projekt pořádaný ve spolupráci s agenturou Aiesec, jehož cílem je nejen prohloubit znalosti žáků v anglickém jazyce, ale také znalosti týkající se života v různých zemích světa. Škola se totiž na týden stává hostem pro studenty z nejrůznějších koutů světa, kteří pak v jednotlivých třídách prezentují své země, vše samozřejmě v angličtině. Průvodci jim jsou žáci devátých ročníků, pro které je to týden opravdu intenzivního procvičování angličtiny, neboť fungují jako průvodci a zároveň překladatelé pro nižší ročníky. Velkým zážitkem pro celou školu pak bývají Global Village, vzájemné setkání se všemi zahraničními studenty, jejich zvyky a kulturou.

Den Země

Projekt, který se koná každý druhý rok a zapojeny jsou do něj všechny třídy školy. Při tomto projektu se řeší různá globální témata, žáci se s problematikou ochrany přírody setkávají teoreticky, ale i prakticky v terénu, mapují situaci ohledně třídění odpadu v Hořicích, účastní se akce Ukliďme Česko a také navrhují strategie, jak by oni sami mohli přispět k tomu, aby se naše planeta měla trochu lépe. V rámci projektu si starší žáci chystají různé aktivity pro mladší spolužáky, aby jim interaktivní formou ukázali, že pečovat o naši Zemi je důležité.

Jazykový kurz FOCUS

Jazykový kurz Focus je u nás už tradicí. Žáci 8. a 9. tříd si mohou vyzkoušet, jak jsou na tom s angličtinou v interakci s rodilým mluvčím. Dle ohlasu žáků kurz přináší dětem radost z toho, že se z rodilým mluvčím dokáží domluvit a prostřednictvím zajímavých her a aktivit získávají novou slovní zásobu, fráze a zdokonalují se v gramatických jevech. 6 hodin denně, 5 dnů za sebou, jenom anglicky. Je radost pozorovat, jak pěkně se někteří žáci během týdne rozmluví.

plakát1
monte-publicita
plakát2
monte-publ