Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

O škole

Naše škola

Budova školy

Základní škola Na Habru se nachází ve staré budově — v letošním školním roce oslavíme již 120. výročí od založení školy — která je vzhledem k narůstajícímu počtu dětí plně obsazená. K budově náleží zahrada, která je nejvíce využívána školní družinou, dále pak o hodinách tělesné výchovy a pracovních činnostech. V uplynulých letech byl prostor zahrady upraven, byly doplněny přírodní herní prvky, venkovní učebna byla dovybavena lavičkami, prostor sportoviště byl modernizován výstavbou nového multifunkčního hřiště, běžecké dráhy a doskočiště. V každé třídě  se nachází počítač s internetem, interaktivní projektor nebo interaktivní tabule. Prostor šaten byl modernizován, staré klecové šatny byly pro žáky druhého stupně nahrazeny šatními skříňkami. Modernizovány byly i lavičky a odpočinkové koutky na chodbách.

banner4

Myšlenka partnerského přístupu

Celý učitelský kolektiv zastává myšlenku partnerského = rovnocenného přístupu k žákům. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů a zajišťuje pro své pedagogy nejrůznější školení týkající se moderních trendů ve vzdělávání. Během školního roku se pravidelně střídají projektové dny. Výuka často probíhá formou skupinové práce či kooperativního učení. Ve výuce je využíváno také vrstevnické učení a meziročníkové učení, žáci školy a členové parlamentu pro sebe vzájemně chystají nejrůznější akce jako je Haberská kniha rekordů nebo Pexiáda. Na deváťáky a žáky osmých tříd čekají absolventské práce, kde mají žáci možnost ukázat schopnost samostatné práce delšího rozsahu a její zpětnou obhajobu. Snahou vedení školy i pedagogů je neustálé zdokonalování sebe sama i metod své práce tak, aby ZŠ Na Habru i nadále byla místem příjemného setkávání se.