Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Žákovský parlament

Žákovský parlament ZŠ Na Habru je skupinou volených žáků naší školy. Při svém vzniku v roce 2017 dostal název ŠSSR – Školní strana silných rádců. Jsou v něm na základě výsledku třídních voleb a zájmu zastoupeni žáci z pátých až devátých tříd. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit, případně co se jim ve škole líbí, a chtěli by to nadále rozvíjet.
Na pravidelných schůzkách členové parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc a jak je případně realizovat. Učí se při tom komunikovat, moderovat si efektivně zasedání, dělit si rovnoměrně práci a odpovědnosti, spolupracovat, dotahovat nápady/projekty či úkoly do konce a reflektovat své úsilí. Spolužáky ve třídách pak členové parlamentu pravidelně informují o své činnosti a snaží se je postupně víc a víc zapojovat do činnosti ŽP. Velkou měrou se také žákovský parlament podílí na organizaci řady školních akcí (sportovní turnaj Habr Cup, dopisy Ježíškovi, Pexiáda, Den naruby, sbírka peněz pro Ligu proti rakovině, Den s učitelem, Den s (bez) mobilem, soutěže o nejkrásnější fotografie, Valentýn a další). Úzce také spolupracujeme se žákovským parlamentem ze ZŠ Lázně Bělohrad.
Snažíme se, aby byl náš parlament funkční, živý, a aby si našel podporu mezi všemi žáky a pedagogy, včetně vedení školy a měnil naší školu k lepšímu.