Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Děkujeme

Poděkování

 • Děkujeme všem jednotlivcům a institucím, kteří se podíleli na spolupráci při projektu Erasmus, jmenovitě: paní Tomíčkové za poutavou komentovanou procházku Hořicemi, paní Janákové za dílničku na výrobu denního a nočního krému, personálu restaurace Koruna za vynikající oběd a večeře, Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému v Holovousích za inspirativní program a bedýnku chuťově dokonalých jablek, pekárně Nopek za bezproblémovou přípravu svačinek, městu Hořice za propagační materiály a hlavně vedení školy a kolegyním, které nám byly nápomocny při organizaci a dílničkách. 

Děkujeme všem rodičům, žákům a sponzorům za spolupráci ve školním roce.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci při distanční výuce. Vážíme si toho.

 • Děkujeme sdružení rodičů za finanční příspěvek 100.000,- Kč na skříně do šaten.
 • Děkujeme panu Tomáši Modřickému za sponzorský dar – zásoby dezinfekce.
 • Děkujeme Stelle a manželům Ouzkým za přípravu stánku s hořickými trubičkami na vánočních trzích.
 • Děkujeme paní Karrasové za upečení a ozdobení krásných perníkových chaloupek.
 • Žáci 9.B děkují panu Karlu Kavanovi za zajištění pěkného vánočního stromečku do třídy.
 • Deváté třídy děkují za krásné přijetí a pozornost při návštěvě v Domově seniorů v Hořicích.
 • Děkujeme Mgr. Ivu Chocholáčovi a nprap. Aleši Brendlovi za zajímavé besedy v rámci projektu Svoboda.
 • Děkujeme panu Pavlu Bičišťovi za průvodcovství v polské Vratislavi.
 • Děkujeme žákovskému parlamentu a dětem z žákovského parlamentu za uspořádání turnaje Habrcup.
 • Děkujeme Sdružení rodičů za zakoupení skříněk do tříd druhého stupně.
 • Děkujeme všem za sběr papíru. Za vydělané finance můžeme nakupovat materiál do pracovních činností, jezdit na výlety apod.
 • Třída 7.A děkuje svým rodičům za pomoc při adventních dílničkách (zejména paní Luštické a Novákové) a také za jejich účast na společné akci Škola naruby aneb Děti rodičům.
 • Děkujeme maminkám žáků 5.A za pomoc a organizaci vánočních dílniček.
 • Děkujeme paní Novákové a dalším maminkám za organizaci vánočních dílniček a panu Ouzkému za poutavé povídání o práci záchranáře.7. tř.
 • Třída 7.A děkuje paní Karrasové za upečení a ozdobení krásné perníkové chaloupky.
 • Žáci 7.B děkují panu Kavanovi za věnování vánočního stromku do třídy.
 • Děkujeme paní Michaele Jezberové a studentům kamenicko-sochařské školy za vytvoření vesmírného stropu v 7.B.
 • Děkujeme rodičům žákyně Veroniky Ille ze 7. A za finanční dar v hodnotě 5 000,- Kč.
 • Děkujeme paní Luštické a Novákové za vedení adventních dílniček třídy 7. A a darování materiálu na adventní výrobky. Ostatním maminkám této třídy děkujeme za jejich účast na dílnách, případně i za dobroty, které dětem přinesly.
 • Děkujeme paní Tomíčkové, panu Blažkovi a Kuchtovi za pomoc při zprostředkování hostů na besedy s pamětníky. Paní Haně Truncové a Marii Ryšavé děkujeme za vyprávění jejich osobních příběhů a sdílení jejich životních zkušeností.
 • Žáci třídy 4.A velmi děkují paní Renatě Broženské za přešití šňůrek u podsedáků na židličky.
 • Žáci 4.A děkují paní Ivaně Skalové, paní Renatě Broženské, paní Michaele Včelákové a panu Tomáši Štayroviza poskytnutí sedmi dýní na vyřezávání. Dále děkujeme paní Viktorii Chalusové za pomoc s vydlabáváním a dozorem při této akci.
 • Děkujeme rodinám Jankových a Broženských za vložení většího množství knížek do školní knihovny.
 • Děkujeme rodinám Jankových, Struhárových a Václavíkových za poskytnutí ubytování cizincům v rámci projektu Edison.
 • Prvňáčci děkují cvičitelce paní Monice Jandové za finanční příspěvek, který jim věnovala. Částka bude využita buď na nákup materiálů do Pč, nebo na relaxační školní aktivity.
 • Děkujeme rodičům žákyně Adély Touškové ze 2.B za finanční dar v hodnotě 5000,- Kč.
 • Děkujeme rodičům žákyně Veroniky Ille ze 6.A za finanční dar v hodnotě 5000,- Kč.
 • Poděkování rodičům žáků 6.A od paní učitelky Bartošové a zároveň přání pro děti do roku nadcházejícího naleznete zde.
 • Děkujeme rodičům Káji Jankové, Sabiny Nožičkové, Anety Turkové, Lukáše Václavíka a Ondřeje Kováčika za to, že se tak báječně starali o zahraniční studenty, kteří u nás v červnu 2016 působili v rámci projektu Edison. Bez Vás by to nešlo :).
 • Děkujeme panu Blažkovi za zprostředkování besedy s historikem PhDr. Janem Stříbrným o událostech roku 1968 v Československu.
 • Děkujeme žákyni 9.A Míše Polákové a jejímu kamarádovi za 3 ukázky (včetně výkladu) dobového oblečení a zbraní v devátých třídách.
 • Děkujeme PhDr. Oldřišce Tomíčkové z hořického muzea za odbornou pomoc při tvorbě questu na téma Smetanovy sady a Bc. Michaele Bělinové z hořického informačního centra za jeho prezentaci.
 • Děkujeme rodičům žáků z 9.B za příkladnou spolupráci a pomoc při organizování společných akcí či řešení problémů za celých devět (pět) let docházky jejich dětí do ZŠ Na Habru.
 • Děkujeme maminkám dětí z 5.B, které se s námi zúčastnily dobývání hradu Kumburk, za přípravu stezky odvahy a dobrot ke snídani.
 • Děkujeme panu Ing. Janu Honegrovi z Technických služeb Hořice a panu Sehnalovi z čističky odpadních vod v Hořicích za umožnění realizací exkurzí v jejich provozech. Dále děkujme za spolupráci a pomoc při úklidu města panu Václavu Rychterovi (svoz odpadků) a městu Hořice za poskytnutí pracovních rukavic a odpadních pytlů a také organizátorům a podporovatelům akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Největší poděkování patří všem dětem i dospělým, kteří se nejen podíleli na úklidu, ale zejména žádný nepořádek nevytváří. 🙂
 • Třída 2.A i paní učitelka Štěpánková velmi děkují paní Včelákové za poskytnutí nádherné dvoumetrové jedličky na vánoční besídku. Zdobí nám třídu již dnes.
 • Děkujeme rodičům dětí z 5.B, kteří se podíleli na vánočních dílničkách, za vydařenou akci.
 • ZŠ Na Habru děkuje panu Radku Nožičkovi a firmě PPG Deco Czech a. s. za sponzorský dar škole.
 • Ráda bych poděkovala paní Chalusové za poskytnutí dřeva na opékání a také za opékací vidlice, které věnovala škole. Dále bych také chtěla poděkovat paní Broženské, která se se mnou podílela na organizaci a dozoru při spaní ve škole a tvoření následující den.      R. Štěpánková
 • Třída 1.A velmi děkuje žákům 8.A za zábavné hry, které si připravili pro žáky na Den dětí.
 • Velké poděkování 8.B patří paní Karrasové, Václavíkové J. a Šturmové, které se vzorně staraly nejen o naše plná bříška, ale i pobyt na chatě, dále panu Hálovi za dopravu našich batohů na chatu, ale i všem dalším rodičům, kteří se na přípravě školy v přírodě podíleli.
 • Všichni účastníci dětského karnevalu velmi děkují panu Schejbalovi, který nám po celou dobu pouštěl skvělé taneční hity.
 • Třída V.A a třídní učitelka R.Jurenková děkují maminkám – pí.Burešová, pí.Bráchová, pí. Ondráčková, pí.Valková za příspěvek na Adventní trhy v podobě pečených dobrůtek.
 • Děkujeme panu Petru Ille za finanční sponzorský dar, který jsme použili na nákup nástěnné didaktické pomůcky k výuce přídavných jmen, 2 tunelů a 2 gymballů na tělesnou výchovu.
 • Žáci a třídní učitelky tříd 1.A a 4.B velmi děkují paní Renatě Broženské za poskytnutí 2 obřích dýní, které byly použity k dekoraci tříd na Halloween.
 • Žáci V.A třídy a třídní učitelka R.Jurenková děkují mamince V. Josefi za akvárium a jeho vybavení pro naši třídu. Děkujeme mamince M.Charvátové za rybičky do tohoto akvária a v neposlední řadě také mamince E.Prskavcové za nástěnné hodiny.
 • Děkujeme rodičům žáků 6.B za výborné občerstvení, které nám připravili na spaní ve škole.
 • Děkujeme žákům 8.A Honzovi Vojtěchovi a Adamu Zapalačovi a žákům 8.B Marku Svobodovi a Tadeáši Novotnému za pomoc při sběru papíru.
 • Děkujeme manželům Vrkočovým za skvělou péči na ŠVP v campu Alegro na Dachovech.
 • Děkujeme všem rodičům ze 7.B, kteří se podíleli na hrách pro děti a zúčastnili se závěrečného společného setkání.
 • Děkujeme ekocentru Střevlík za zajímavý program pro děti.
 • Děkujeme rodičům žáků 8.A – panu Sedlákovi za dopravu zavazadel na cyklokurzu, paní Kotíkové a paní Pourové za výborné bábovky, které nám napekly na akci Spaní ve škole.
 • Děkujeme všem rodičům třídy 7.B, kteří se podíleli na přípravě a realizaci školy v přírodě, zejména pak paní Václavíkové Jitce, Václavíkové Pavlíně, Karrasové Petře, dále paní Šturmové Martě a panu Žáčkovi.
 • Děkujeme paní Renatě Broženské za celoroční spolupráci a především za úžasné tvůrčí dílny.
 • Velké poděkování patří rodičům dětí z 1. třídy – paní Václavíkové, paní Čepkové, paní Festové, paní Pražákové a všem rodičům za skvělé připravené odpoledne Rodiče dětem.
 • Děkujeme žákům 8.A za čarodějnické dopoledne pro děti z MŠ.
 • Děkujeme zaměstnancům Lesů ČR za organizaci „Dne Země“, kteří si pro naše žáky připravili zajímavý a přínosný program.
 • Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří nám pomohli ve sběru plastových lahví. Díky vám jsme mohli při našem projektu „Den Země“ vytvořit krásná plastová zvířata.
 • Děkujeme panu Ing. Janu Honegrovi za exkurzi ve sběrném dvoře v Hořicích a za svoz nasbíraných odpadků.
 • Děkujeme pracovníkům ČOV v Hořicích za exkurzi.
 • Děkujeme panu Tomáškovi za vánoční stromky.
 • Děkujeme paní Karrasové za upečení a ozdobení dvou perníkových chaloupek do 7. a 3. třídy.
 • Děkujeme žákům 8.A za předvánoční divadelní vystoupení a hry, které si připravili pro děti z MŠ a pro mladší spolužáky.
 • Děkujeme žákům 5.B za vzornou a příkladnou práci v hodinách, za slušné a pěkné chování na všech akcích, kterých jsme se zúčastnili.
 • Poděkování rodičům dětí ze 3.A naleznete zde.
 • Děkujeme všem rodičům, kteří si našli chvilku čas a přišli se podívat na adventní trhy.
 • Děkujeme panu Maixnerovi za vánoční stromečky pro celou školu.
 • Děkujeme rodičům žáků 4.A paní Burešové, Pospíšilové a Josefi za výrobu cukroví na adventní trhy.
 • Děkujeme žákům 9. třídy Jakubovi Noskovi, Péťě Baliharové, Karolíně Matuškové, Romanu Molnárovi a Martinu Marxovi za výbornou přípravu kostýmů a pěkný přístup k malým dětem.
 • Děkujeme paní Novákové a paní Václavíkové za vánoční posezení spojené s dílnami, které si připravili pro děti z 1. třídy.
 • Děkujeme Městské knihovně za spolupráci a hlavně za besedy paní Najmanovou.
 • Děkujeme paní Pácaltové za to, že s námi (s 5.B) absolvovala exkurzi v Praze a návštěvu Divadla kouzel Pavla Kožíška.
 • Chválíme žáky 8.A a 8.B J. Vojtěcha, P. Kováře, T. Novotného a M. Svobodu za pomoc panu školníkovi při sběru papíru.
 • Základní škola Na Habru děkuje níže uvedeným rodičům, respektive učitelce za poskytnutí bohatého a velmi chutného občerstvení na oslavy výročí 110 let školy. Děkujeme: paní Burešové, Festové, Jakischové, Jelínkové, Košťálové, Kotíkové, Krejčí, Kubištové, Kulhánkové, Morávkové, Novotné, Plchové, Rohlíkové, Šalounové, Zineckerové a Zubrové.  Poděkování patří i panu Fikarovi za květinovou výzdobu školy.
 • Chválíme žáky 7.A za velikonoční akci pro MŠ, především pak Báru Baliharovou za sepsání velikonoční divadelní hry.
 • Děkujeme všem účastníkům setkání s rodiči 18. 2. ve 4.B za nádhernou atmosféru, kterou dokázali vytvořit. Děkujeme i paní Michale  Hylmarové, která nám, i když se nemohla zúčastnit, poslala hromadu trubiček ke kávě a čaji.
 • Děkujeme Kryštofu Kutašovi za častou, svědomitou a především ochotnou pomoc při jakékoli práci s panem školníkem (sběr papíru, stěhování lavic a školního nábytku, příprava učeben na volby apod.).
 • Děkujeme všem redaktorům školního časopisu Habřík za svědomitou práci, kterou během celého roku vykonávají.
 • Chválíme Jendu Móroce ze 7.A za výbornou reprezentaci školy na talentové soutěži v psaní na PC.
 • Poděkování rodičům dětí ze 2.A naleznete zde.
 • Děkujeme paní Karrasové za nádhernou perníkovou chaloupku, kterou upekla a nazdobila pro třídu VI.B. Děkujeme též paní Jitce Václavíkové za upečení sladkostí na předvánoční snídani.
 • Děkuji především všem svým báječným čtvrťákům, ale i všem ostatním klukům a holkám, kteří po celý advent chodili každé ráno zpívat koledy a postarali se tak o příjemnou předvánoční atmosféru.
 • Děkujeme žákům 9. třídy, andělům A. Vojtěchové a N. Kostkové, čertům K. Kutašovi a L. Doležalovi a mikulášovi V. Vaňurovi, za návštěvu naší školy.
 • Chválíme žákyni Kláru Olexikovou ze 7.B za její ochotu, aktivitu a vzorné plnění práce ve třídě.
 • Děkujeme všem žákům 7.A za uspořádání Haberské knihy rekordů.
 • Děkujeme maminkám našich žákyň – paní Václavíkové Pavlíně a Václavíkové Jitce a babičce naší žákyně paní Šturmové za to, jak se staraly o zajištění ubytování a stravování na seznamovacím kurzu třídy VI.B. Poděkování patří i ostatním rodičům třídy, kteří se na jeho přípravách spolupodíleli.
 • Děkujeme žákům 9. ročníku, že 26. 9. 2012 uspořádali pěkné herní odpoledne pro žáky 1. stupně.
 • Děkujeme touto cestou následujícím institucím, firmám a organizacím za jejich finanční a materiální pomoc.
 • MŠMT
 • Královéhradecký kraj
 • město Hořice
 • Kubištovy Hořické trubičky – JANKA
 • Papírnictví Svoboda
 • Spolek přátel školy
 • Děkujeme touto cestou následujícím institucím, firmám a organizacím za jejich finanční a materiální pomoc.
 • MŠMT
 • Královéhradecký kraj
 • město Hořice
 • Kubištovy Hořické trubičky – JANKA
 • Papírnictví Svoboda
 • Potraviny Švamberk Hořice
 • Nopek, a. s. Vysoké Mýto
 • pila Drobný Bílsko
 • Lesy ČR
 • PKS
 • ČEZ, a. s.
 • ČS, a. s.
 • Cukrárna Laušman Miletín
 • Strix – hořické trubičky
 • První hořická, s. r. o.
 • Chovatelské potřeby, Husova ul.
 • Spolek přátel školy