Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Základní údaje

Základní škola Na Habru, Hořice

Základní škola Na Habru Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

Jablonského 865, Hořice, 508 01

Telefon: 493 624 462

Mobil: 775 362 533, 604 951 979

Mobil ŠD: 774 084 880

Mobil Montessori – 1. trojročí: 730 158 101

Mobil Montessori – 2. trojročí: 734 210 270

E-mail: nahabru@seznam.cz

Datová schránka: m4nmp38

IČO: 70188912

DIČ: CZ—70188912

IZO: 102206066

REDIZO: 600092364

b. účet: 1163752359/0800

FKSP: 107—1163752359/0800

Počet žáků: 315

Počet tříd: 16

Základní škola Na Habru, Hořice

Základní škola Na Habru se nachází ve staré budově — v letošním školním roce oslavíme již 120. výročí od založení školy — která je vzhledem k narůstajícímu počtu dětí plně obsazená. K budově náleží zahrada, která je nejvíce využívána školní družinou, dále pak o hodinách tělesné výchovy a pracovních činnostech. V uplynulých letech byl prostor zahrady upraven, byly doplněny přírodní herní prvky, venkovní učebna byla dovybavena lavičkami, prostor sportoviště byl modernizován výstavbou nového multifunkčního hřiště, běžecké dráhy a doskočiště. V každé třídě  se nachází počítač s internetem, interaktivní projektor nebo interaktivní tabule. Prostor šaten byl nedávno modernizován, staré klecové šatny byly pro žáky druhého stupně nahrazeny šatními skříňkami. Modernizovány byly i lavičky a odpočinkové koutky na chodbách. Žáci montessori tříd se vzdělávají v účelně vybavených třídách budovy Hořického gymnázia. Tyto třídy jsou vybaveny množstvím speciálních pomůcek typických pro montessori vzdělávání.

Celý učitelský kolektiv zastává myšlenku partnerského = rovnocenného přístupu k žákům. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů a zajišťuje pro své pedagogy nejrůznější školení týkající se moderních trendů ve vzdělávání. Během školního roku se pravidelně střídají projektové dny. Výuka často probíhá formou skupinové práce či kooperativního učení. Ve výuce je využíváno také vrstevnické učení a meziročníkové učení, žáci školy a členové parlamentu pro sebe vzájemně chystají nejrůznější akce jako je Haberská kniha rekordů nebo Pexiáda. Na deváťáky a žáky osmých tříd čekají absolventské práce, kde mají žáci možnost ukázat schopnost samostatné práce delšího rozsahu a její zpětnou obhajobu.

Snahou vedení školy i pedagogů je neustálé zdokonalování sebe sama i metod své práce tak, aby ZŠ Na Habru i nadále byla místem příjemného setkávání se.