Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Preventivní program Kiva na naší škole!

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který byl vyvinutý pomocí špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě (program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu). Vychází z bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů zaměřených na prevenci a řešení šikany. Jedná se o komplexní přístup, který zahrnuje širokou škálu nástrojů. Program se zaměřuje na učitele, žáky i rodiče. Obsahuje rozmanité aktivity využitelné po celý školní rok.

Cílem projektu je posílit schopnosti všech zúčastněných včas identifikovat projevy šikany a zároveň poskytnout návody pro řešení případů již existujících. Úspěch projektu se projevuje výrazným snížením šikany na zapojených školách, a také vyšší motivací žáků ke studiu. Komplexní program KiVa má pozitivní dopad jak na psychiku žáků a vrstevnické klima ve třídě, tak na jejich dosažené školní výsledky.

Náplní programu Kiva je zejména 10 lekcí, které absolvuje většina tříd naší školy v průběhu celého školního roku. Efekt celého programu je pak odborně průběžně vyhodnocován a to zejména ve 4. a 6. ročníku. Nedílnou součástí programu je i vznik týmu Kiva, který je tvořen 4 učiteli. Ti budou řešit dle metodiky Kiva případné problémy mezi žáky nebo se na ně mohou žáci obrátit v případě své potřeby.

Bližší informace pro rodiče jsou dostupné na webových stránkách: https://ceskarepublika.kivaprogram.net/, kde najdete i průvodce pro rodiče. Případně se můžete i dotazovat koordinátora programu Kiva na ZŠ Na Habru – Pavla Kubíčka (školního metodika prevence).

Předchozí

Další

Komentáře nejsou povoleny.
Z archivu